Defibrylator w wodociągach

Defibrylator w wodociągach

Przedsiębiorstwo wodociągowe z własnych środków zakupiło automatyczne urządzenie do udzielania pierwszej pomocy. Defibrylator będzie służył pracownikom w sytuacjach nagłego zatrzymania akcji serca.
Urządzenie zostało zakupione z myślą o pracownikach firmy, a także o osobach, które takiej pomocy będą potrzebować i znajdą się na terenie naszego przedsiębiorstwa – wyjaśnia Specjalista BHP Paweł Archamowicz.
Zakupiony defibrylator (AED), to defibrylator zautomatyzowany. Od ratującego wymaga wykonania bardzo łatwych czynności, np. podpięcia elektrod i naciśnięcia przycisku. Przez cały czas trwania akcji ratunkowej defibrylator sam informuje głosem o kolejności  wykonania następnych czynności. Samodzielnie analizuje rytm pracy serca. Umożliwia dokonanie zapisów EKG.
Defibrylator umieszczono w pomieszczeniu dyspozytora, które czynne jest 24 godziny na dobę. Z obsługi defibrylatora przeszkolonych zostało 67 osób, czyli co czwarty pracownik Spółki.