Multimedia

Modernizacja i rozbudowa kanalizacji w Jaworznie – faza V

nowoczesne ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. 

https://web.facebook.com/watch/?v=713652875330193

Atrakcje Dnia Otwartego MPWiK

https://web.facebook.com/watch/?v=1587102187985253

Zimny kryształ z Jelenia