Myśliwska, Kręta

Myśliwska, Kręta

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 07.05.2013 do godziny 17:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Myśliwskiej oraz Krętej.

Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.