Myśliwska, Skalna

Myśliwska, Skalna

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 06.05.2013 do godziny 20:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Myśliwskiej oraz Skalnej.

Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.