Na Błoniach

Na Błoniach

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 2 lipca 2013 do godziny 15:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Na Błoniach.

Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.