Na co przeznaczymy podwyżkę.

Na co przeznaczymy podwyżkę.

W połowie kwietnia jako wodociągi przedstawiliśmy propozycję nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nasza propozycja to wynik kalkulacji kosztów oraz wynik podejmowanych oraz koniecznych do zrealizowania i zakończenia działań inwestycyjnych. Zaproponowaliśmy, aby w latach 2015/2016 cena wody pozostała na obecnym poziomie, natomiast cena ścieków wynosiła 8,95 zł za jeden metr sześcienny.

Podobnie jak we wcześniejszych latach zaproponowaliśmy, aby opłaty stałe pozostały bez zmian.

W tej sprawie 5 maja br. zorganizowaliśmy spotkanie z Radnymi Rady Miasta, na którym
to przedstawiliśmy i zaprezentowaliśmy dane mówiące o tym, na co planowana podwyżka zostanie rozdysponowana i podzielona. W związku z tym, że do opinii publicznej trafiają inne dane, poniżej prezentujemy takie jakie zostały przedstawione przez Spółkę:

10,6 gr przeznaczone zostanie na podatki i opłaty
8 gr na inwestycje, remonty i usługi obce
2 gr na materiały i energia
0,4 gr wynagrodzenia

Pragniemy także przypomnieć, iż w okresie ostatnich 4 lat zmodernizowaliśmy
oraz wybudowaliśmy 150 km sieci wod-kan, za ponad 200 mln zł. Za tę kwotę wybudowano m.in. przepompownie ścieków na ul. Batorego, przepompownie Biały Brzeg, zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej WARPIE, sieć wodociągową i kanalizacyjną na os. Podłęże i os. Stałym, Łubowcu,
ul. Kasztanowej, Lipowej, Cyprysowej oraz wyremontowano ujęcie wody pitnej J. Dąbrowski, produkujące wodę dla 5 tysięcy mieszkańców Jaworzna. W latach 2012 – 2014 od podstaw wybudowano 100 km kanalizacji w północnych dzielnicach oraz nowe ujęcie wody pitnej Piaskownia. Teraz dzięki ujęciu Jaworzno w 90 proc. dostarcza i produkuje wodę z własnych źródeł.
Po uruchomieniu ujęcia, pierwszy raz w historii miasta obniżono cenę wody o 16 groszy.