Na Obrońców wkracza nowa sieci

Na Obrońców wkracza nowa sieci

W ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, Polowej, Pionierów, Cmentarnej i części ulicy Sławkowskiej wyremontowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Przez okres zimowy przygotowany został projekt. Teraz ruszyły prace w terenie. W okresie przygotowawczym, tj. zimą i wczesną wiosną, mieszkańców ulic odwiedzali przedstawiciele firmy projektowej.

Zbierali oni dane dotyczące m.in. przebiegu instalacji wodociągowej na prywatnych posesjach. Dzięki temu wiadome jest, że zakres remontowanej infrastruktury obejmować będzie ponad 6 km sieci wodociągowej, a stalowe rurociągi zostaną zastąpione rurami oraz kształtkami polietylowymi. Na każdej odnodze prowadzącej do budynku zamontowana zostanie zasuwa. Remont przyłączy będzie wykonany do miejsca zabudowy wodomierza tj. w zależności od obecnego rozwiązania – do budynku lub do studzienki wodomierzowej. Całe zadanie ma być zrealizowane do października 2015 roku i kosztować ponad 2 mln zł. Po remoncie, naruszone części nawierzchni zostaną odbudowane. Jednak większość prac będzie wykonywana metodą bezwykopową.