Na sprzedaż działka inwestycyjna przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie

Na sprzedaż działka inwestycyjna przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie

Sprzedawana nieruchomość położona jest ok. 4 km od centrum miasta Jaworzna na terenach leśno-przemysłowych. Najbliższe otoczenie działki stanowią lasy oraz obiekty produkcyjno – usługowe. Za nimi znajdują się obszary elektrowni wraz z nowo wybudowanym blokiem energetycznym. 

Przedmiotowa działka o nr 371 posiada kształt prostokąta i powierzchnię 1,0365ha. Zlokalizowana jest przy ul. Dobrej Energii, do której dojazd drogą zlokalizowaną na działce nr 285/3 zapewnia ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu. W odległości drogowej ok. 1300m przebiega ul. Martyniaków, ok. 600m dalej ul. Wojska Polskiego – droga krajowa 79. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z proponowaną ceną za przedmiot sprzedaży na adres: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.,  ul. Świętego Wojciecha 34, 43 – 600 Jaworzno  w  zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, z opisem:  „PRZETARG –  działka ewidencyjna nr 371 w obrębie 165 m. Jaworzna” w ostatecznym terminie do dnia 10.06.2021 r. do godz. 10:00.

Cena wywoławcza 314 000,00 PLN + podatek VAT 23%.

Wadium w wysokości 50 000,00 PLN wnieść należy w terminie do dnia 08.06.2021r. przelewem na konto PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707 z dopiskiem: „PRZETARG –  działka ewidencyjna nr 371 w obrębie 165 m. Jaworzna”.

Pełna treść Ogłoszenia o przetargu
Oferta zakupu nieruchomości – działki nr 371
Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych.