Na Sulińskiego wykonano remont kanalizacji

Na Sulińskiego wykonano remont kanalizacji

Firma wodociągowa dokonała wymiany stumetrowego odcinka kanalizacji sanitarnej na ulicy Sulińskiego. Do tej modernizacji wykorzystano bezwykopową metodę krakingu.

Odcinek kanalizacji na osiedlu Sulińskiego wymagał natychmiastowego działania. Sieć w tej części była zapadnięta i zamulona. Na skutek małej drożności nie spełniała należycie swojego zadania. Stąd decyzja o pracach oraz o zastosowaniu metody bezwykopowej.

 

Wymianę kanalizacji przeprowadzono metodą krakingu, czyli metodą polegającą na zniszczeniu istniejącej rury i wprowadzeniu w jej miejsce nowej. Betonowy kanał zostaje skruszony przy pomocy stalowych noży, a specjalna głowica równocześnie w miejsce zburzonego kanału wciąga nowe, szczelne przewody – tłumaczy niemiecką technologię Sławomir Grucel z MPWiK.

 

 Przed wykonaniem krakingu teren oraz kanał został odpowiednio przygotowany. Wykonano wykopy kontrolne i zabezpieczające, zapewniono stały odbiór ścieków. Także przez okres trwania prac mieszkańcom osiedla zagwarantowano dojazd do posesji. Krakingowe roboty na ulicy Sulińskiego kosztowały 53 tys. zł.

To nie pierwsze roboty, w których Spółka wykorzystała technologie bezwykopowe. Przy pracach w ulicy Słowackiego i Sławkowskiej do uszczelnienia kanalizacji użyto żywicznego rękawa, który utwardzono termicznie, a do niedawno zakończonej inwestycji w ulicy Żukowa i Ćwiklińskiej zastosowano częściowo przewiert sterowany.

Tego typu technologie stają się coraz bardziej powszechne oraz łatwo dostępne dla firm wodociągowych. Charakteryzują się one przede wszystkich czasem realizacji oraz mniejszą uciążliwością dla mieszkańców.