Na Warpiu budowa kanalizacji w pełni

Na Warpiu budowa kanalizacji w pełni

W kolejnej dzielnicy Jaworzna, za unijne pieniądze, powstaje kanalizacyjna. Do 2015 roku na Warpiu wybudowanych zostanie ponad 5 kilometrów sieci sanitarnej dla 150 gospodarstw. Obecnie roboty zaangażowane są w 40 procentach.  Kontrakt na osiedle Warpie jest częścią II Fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.

W jego zakresie znalazła się budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym o długości 5,4 km, która stworzy możliwość podłączenia blisko 150 posesji. Wartość zadania to 3,6 mln zł netto. Głównym wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma Elgrunt z Gdyni. Od momentu rozpoczęcia prac, czyli od połowy maja w osiedlu Warpie wykonawca zdołał wybudować już ponad kilometr nowej sieci m.in. w ulicy Nullo, Potiebni, Północnej oraz w części ulicy św. Wojciecha. Po zaasfaltowaniu powyższych ulic, roboty kanalizacyjne zostaną przeniesione w kolejną część ulicy św. Wojciecha oraz na ulice Pawią, Bohaterów Getta, Galmany – tłumaczy Sławomir Grucel z MPWiK. Wartość drugiej części Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, to 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wyniesie ponad 26,3 mln zł. Termin zakończenia wszystkich inwestycji dla II fazy planowany jest na czerwiec 2015 roku. II fazą Projektu unijnego objętych jest 2 140 mieszkańców Jaworzna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.