Nadal będzie mroźno. Pamiętaj o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej.

Nadal będzie mroźno. Pamiętaj o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej.

Nadchodzące dni nadal będą obfitować w niskie temperatury. Mogą być one odczuwalne nie tylko dla nas, ale także dla wewnętrznej oraz zewnętrznej sieci wodociągowej. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest ani trudna, ani kosztowana. Poświęcenie niewielkiej ilości czasu oraz użycie odpowiednich materiałów, które często zalegają nam bez wykorzystania, pozwoli uniknąć kłopotliwych i kosztownych sytuacji. Wodomierze zamontowane są często w nieogrzewanych pomieszczeniach, a w przypadku tak mroźnej zimy może to grozić ich „rozsadzeniem”, czy też zamarznięciem wody na przyłączu. Dlatego też w okresie zimowym, należy podnieść nieco temperaturę w pomieszczeniach, gdzie zamontowane są liczniki, na przykład zamykając okna lub dogrzewając je. Ponadto, aby zabezpieczyć wodomierz wystarczy go owinąć ciepłymi tkaninami. Natomiast do ochrony biegnących w nieogrzewanych pomieszczeniach rur i studni wodomierzowych można użyć z kolei styropianu lub specjalnej pianki poliuretanowej. Jeżeli już niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody) lub też do zamarznięcia wody na przyłączu, należy całe zdarzenie bezzwłocznie zgłosić do Spółki wodociągowej, pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Wówczas MPWiK dokona wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna. Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy może kosztować około
200 zł.