Nałkowska, Tuwima, Matejki, Chopina

Nałkowska, Tuwima, Matejki, Chopina

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 09.10.2015 do godziny 22:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Nałkowskiej, Tuwima, Matejki, Chopina.

Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.