Nałkowskiej, Chopina, Tuwima

Nałkowskiej, Chopina, Tuwima

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac przyłączeniowych w dniu  09.03.2015 r., od godziny 8:00 do godziny 17:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicyNałkowskiej od nr 1 do nr 16, Chopina Boczna od nr 2 do nr 12, Chopina od nr 25 do nr 29, Tuwima od nr 1 do nr 13, Matejki
od nr 32 do nr 40.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy