Nie kłam montera!

Nie kłam montera!

Pamiętaj! Działamy i pracujemy dla Ciebie.

Prace techniczne na terenie miasta związane m.in. z wymianą i plombowaniem wodomierzy, wydawaniem uzgodnień i warunków technicznych, remontem i budową przyłączy wod-kan, to często prace wykonywane przez naszych pracowników, wymagające bezpośredniego kontaktu z Klientem. 

Związane jest to m.in. z koniecznością wejścia na posesją, do domu, piwnicy, czy budynku gospodarczego. Dlatego też apelujemy i zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich naszych Klientów, dla których bezpośrednio nasi pracownicy będą świadczyć usługi wod-kan o zachowanie dystansu oraz zakładanie maseczek. Natomiast w przypadku przebywania na kwarantannie, czy izolacji, lub w przypadku potwierdzonego wyniku na COVID-19, a także w przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub przebywającą w izolacji, prosimy o zgłoszenie tego faktu i poinformowanie o tym naszych pracowników tuż przed przybyciem i rozpoczęciem prac.

W tym wyjątkowym czasie pragniemy tak jak wszyscy zdrowia dla siebie, swoich pracowników oraz dla swoich bliskich. Chcemy nieprzerwanie pracować i wypełniać swoją misję, którą jest stała, bezpieczna produkcja oraz dostawa wody pitnej do Państwa domów. 

Dlatego, tak jak nie powinieneś kłamać medyka i ratownika, tak nie kłam montera. Pamiętaj! Działamy i pracujemy dla Ciebie.