Nie tylko nowa kanalizacja. W wielu ulicach trwa wymiana wodociągów

Nie tylko nowa kanalizacja. W wielu ulicach trwa wymiana wodociągów

Patrząc na ostatnie inwestycje i publikacje prasowe, ktoś mógłby pomyśleć, iż jaworznickie wodociągi skupiają się na realizacji ekologicznych przedsięwzięć związanych tylko z rozbudową kanalizacji sanitarnej w naszym mieście. Jednak nic bardziej mylnego. W sposób sukcesywny i zaplanowany dużo dzieje się także w sferze modernizacji rurociągów przesyłających wodę pitną. Od 2013 roku w Jaworznie funkcjonuje ujęcie wody pitnej Piaskownia. To dało miastu niezależność oraz możliwość obniżenia ceny wody o 16 groszy. Przed oraz po tym zdarzeniu m.in. dzięki dotacjom unijnym, nastąpiła ekspansja związana z kanalizowaniem poszczególnych dzielnic Jaworzna. Łącznie wybudowano od 2011 ponad 100 kilometrów rur sanitarnych. A co z instalacjami wodociągowymi, których w mieście jest blisko 600 km? Te również stopniowo były i są unowocześnianie. Blisko 50 kmw ciągu ostatnich 6 lat. Przykładem niech będą dwa największe osiedla w Jaworznie-osiedle Podłęże oraz osiedle Stałe.

W latach 2011 – 2014 na os. Podłęże, spółka wodociągowa wymieniła blisko 3 kilometry sieci wodociągowej o wartości ponad 2 mln zł. Najpierw wymieniono sieć magistralną, a potem sieć wewnątrz osiedla, między blokami. Podobnie sprawa została rozwiązana na osiedlu Stałym, gdzie roboty w latach 2015-2016 zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował zmodernizowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w takich ulicach jak: Aleja Tysiąclecia, Powstańców Śląskich, Janusza Kusocińskiego, Partyzantów, Wyczółkowskiego, Radosnej, Marii Curie-Skłodowskiej, Łukasiewicza, Hanki Sawickiej, Morcinka. Łącznie 2,4 km sieci wodociągowej oraz 2,1 km sieci kanalizacyjnej. Drugi etap dotyczył wymiany sieci w ulicach: Powstańców Śląskich, Warskiego, Partyzantów oraz w części ulicy Oskara Langego. W sumie 1,6 km sieci wodociągowej oraz 1,3 km kanalizacji. I teraz nastał czas trzeciego etapu, który ma być gotowy do końca 2017 roku. Swoim zakresem obejmuje wymianę sieci wodociągowej o łącznej długości 2 kilometrów w ulicy Langego, Sempołowskiej, Starowiejskiej. Powstanie również nowa sieć sanitarna w ulicy Klonowej, Jaśminowej, a także sieć wod-kan do budynków oświaty, czyli szkoły i przedszkoli, które na tym terenie funkcjonują. Łącznie Spółka MPWiK wyda na to 1,5 mln złotych.

Jednak to nie wszystkie obecnie prowadzone zadania wodociągowe. Równocześnie z pracami na osiedlu Stałym, toczą się prace obejmujące wymianę infrastruktury wod-kan w dzielnicy Łubowiec. Tu Spółka wyda trochę więcej, bo 1,7 mln zł i wymieni blisko ponad 2 kilometry wodociągu i 2 kilometry kanalizacji w ulicach Wyspiańskiego, Łubowiec, Sucharskiego, Hałdy, Wybickiego. W trakcie jest również opracowanie projektu na przebudowę wodociągu na os. Gigant, w ulicy Ciężkowickiej, a także Cezarówce Dolnej. Oprócz tego w całej Byczynie do końca 2018 roku wraz z kanalizacją będzie nowa sieć wodociągowa. Jak wiadomo prace w toku, a zadanie oczekuje decyzji 

na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.