Niezapominajki

Niezapominajki

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 4 czerwca 2014 do godziny 12:00 do godz. 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Niezapominajki.
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.