Nocna kradzież wody udaremniona. Sprawcy grozi kara grzywny do 5000 zł. 

Nocna kradzież wody udaremniona. Sprawcy grozi kara grzywny do 5000 zł. 

Większość z nas uważa, że kradzież wody jest trudna do wykrycia. Można jej dokonać pod osłoną nocy, wykorzystując do tego ogólnie dostępne narzędzia. Nic bardziej mylnego. 

Takie przekonanie miał mieszkaniec jednej z dzielnic Jaworzna, który w środku nocy postanowił napełnić swój przydomowy basen wodą z ulicznego hydrantu. Ku jego zdziwieniu, podczas wykonywania tych nielegalnych czynności, został przyłapany na gorącym uczynku przez służby techniczne Wodociągów Jaworzno. Dyspozytora Spółki zaniepokoił fakt nagłego i zwiększonego przepływu wody w dzielnicy. Zwiększony przepływ został zasygnalizowany przez urządzenia pomiarowe i mógł wskazywać na duży wyciek wody. Jednak nikt nie spodziewał się mieszkańca szykującego swój basen na nadchodzące, wakacyjne upały. 

Na miejscu oprócz przybyłych służb wodociągowych pojawili się funkcjonariusze jaworznickiej policji. Kradzież wody jest bowiem przestępstwem i wykroczeniem, za które grozi kara pieniężna. Zgodnie z przepisami ustawy z 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w przypadku wykrycia nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego przyłącza traktowane jest jako kradzież wody i podlega karze grzywny do 5 000 zł. 

Jak zostało wspomniane dalsze czynności wyjaśniające prowadzi Komenda Miejska Policji w Jaworznie. W tej sytuacji na uznanie zasługuje szybka reakcja pracowników oraz wykorzystywany w Spółce monitoring sieci wodociągowej. Na co dzień używany jest on głównie do kontroli stanu sieci, sterowania układem wodociągowym. Tym razem monitoring pomógł dostarczyć informacji na temat nienormatywnego przepływu i spadku ciśnienia.

Jednocześnie Wodociągi Jaworzno informują, że służby przedsiębiorstwa prowadzą stałą elektroniczną obserwację sieci. Na wszelkie zdarzenia zachodzące na sieci i na urządzeniach wod-kan, podejmowane są zdecydowane reakcje.