Nosala, Krzywa

Nosala, Krzywa

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 19 grudnia do godziny 16:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Nosala, Krzywej 11,13.
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.