Nowa kanalizacja na Borach

Nowa kanalizacja na Borach

Dobiegły końca prace mające uporządkować gospodarkę wodno – ściekową na terenie osiedla Bory. Rozpoczęta w sierpniu 2008 roku inwestycja pod nazwą „Kanał Wąwolnica Etap V od ul. Reja do ul. Krakowskiej” to drugie pod względem wartości i zakresu tego typu przedsięwzięcie w Jaworznie.
Wymiana sieci trwała rok. Stare rury wodociągowe i kanalizacyjne zastąpiono nowymi na odcinku od byłego wiaduktu kolejowego znajdującego się na pograniczu ulicy Reja i Tetmajera, do ulicy Niemcewicza, a następnie do nowopowstałej obwodnicy.
Pod obwodnicą metodą bezwykopową umieszczono rury kanalizacyjne, w celu ewentualnej dalszej rozbudowy sieci. Inwestycja swym zakresem obejmowała także przełączenie Stacji Ratownictwa Górniczego do nowego kolektora kanalizacyjnego doprowadzonego także przewiertem pod ulicą Krakowską, od strony ulicy Byczyńskiej.

– Renowacja podstawowej infrastruktury była ważnym i zaplanowanym zadaniem z zakresu konserwacji i wymiany sieci wodno –  kanalizacyjnej, a jej wykonanie zgodne z obecnie przyjętymi standardami technicznymi oraz ekologicznymi – podkreśla Józef Natonek prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Przez kilkanaście miesięcy mieszkańcy osiedla Bory musieli znosić uciążliwości towarzyszące tego typu inwestycji, jednak bez wątpienia warto było uzbroić się w cierpliwość i przeczekać ten trudny okres. Warto podkreślić, że kanalizacja na Borach stwarza dodatkowo możliwość jej rozbudowy w kolejnych dzielnicach, zwłaszcza  w północnych i wschodnich.

– Łącznie wybudowanych zostało 1500 metrów kanalizacji sanitarnej, 2100 metrów kanalizacji deszczowej oraz 1300 metrów wodociągu głównego. Zakres obejmował także odbudowę naruszonej nawierzchni drogi i chodników – mówi Jacek Nowak, zastępca Prezydenta Miasta.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji liczy, że w ten sposób wyeliminowane zostaną liczne awarie wodociągowe i kanalizacyjne, powodowane min. przez wcześniejszy nienajlepszy stan  techniczny rurociągów.

Całkowity koszt zadania, współfinansowanego ze środków przekazanych na ten cel przez Urząd Miasta wyniósł ponad 8 mln zł. Inwestycję nadzorował MPWiK, a jej głównym wykonawcą była firma Insbud z Tarnowa.