NOWA UMOWA na wodę lub kanalizację

NOWA UMOWA na wodę lub kanalizację

W ramach drugiego etapu akcji wymiany umów do odbiorców usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Jaworznie zostanie rozesłanych ponad 5 tys. wniosków .
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001, dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.
Związku z powyższym pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. już w sierpniu bieżącego roku rozpoczęli kolportaż zawiadomień dotyczących wymiany umów oraz informujących o sposobie i możliwości ich podpisywania. Na początek przygotowano blisko cztery tysiące wniosków, które dostarczane były osobiście przez pracowników terenowych Spółki. Ta ilość przyniosła prawie pięćdziesięcioprocentowy rezultat. Jednak to przysłowiowa „kropla w morzu” wśród 14 tys. punktów odbiorczych. Stąd decyzja o kontynuacji przedsięwzięcia.
II etap akcji wymiany rozpocznie się na początku grudnia. Zakłada on przygotowanie pięciu tysięcy wniosków i taki sam sposób rozprowadzania zawiadomień. Komplet kolportowanych dokumentów zawierać będzie pismo przewodnie, wniosek o zawarcie umowy oraz projekt umowy. Dokumenty dostępne będą także w budynku głównym Urzędu Miasta, w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa – dodaje Prezes Naczelny Józef Natonek.
Po otrzymaniu wezwania, w celu zawarcia przedmiotowej umowy z MPWiK Sp. z o.o. należy przedstawić w siedzibie Spółki komplet odpowiednich dokumentów:
ODBIORCA INDYWIDUALNY
 • wniosek o zawarcie umowy (dostępny w siedzibie Spółki, Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej www.mpwik.jaworzno.pl )
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki: akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, itp.
 • dowód osobisty.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
 • wniosek o zawarcie umowy (dostępny w siedzibie Spółki, Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej www.mpwik.jaworzno.pl )
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki: akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, itp.
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
 • wniosek o zawarcie umowy (dostępny w siedzibie Spółki, Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej www.mpwik.jaworzno.pl )
 • umowa o administrowanie i zarządzanie nieruchomością wspólną
 • uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w sprawie udzielenia zarządcy pełnomocnictw do zawierania umów
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości

Wszelkich dodatkowych informacji w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, w czwartki od 700 do 1700 oraz pod numerami telefonów (32) 318 60 27 lub 22 udziela Dział Obsługi Prawnej i Umów.

Prosimy wszystkich Odbiorców naszych usług o współpracę i wyrozumiałość.