Nowatorskie badania Instytutu Górnictwa

Nowatorskie badania Instytutu Górnictwa

W 2009 r. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, jako jedyna instytucja w Polsce, przeprowadził nowatorskie badania wody na terenie Górnego Śląska. Efektem rocznej pracy jest opracowanie „Nuklidy promieniotwórcze w wodach pitnych”, w którym przedstawiono m.in. wyniki badań dotyczące znajdującego się w Jeleniu podziemnego ujęcia wody „Jarosław Dąbrowski”.
Według norm stosowanych w Polsce pobierana z tego źródła woda jest czysta i w pełni zdatna do picia. Kontrolerzy wzięli jednak pod uwagę bardzo rygorystyczne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i stwierdzili, że w wodzie znajduje się zawyżona liczba radionuklidów pochodzenia naturalnego.
Dzisiaj w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta, w której wzięli udział przedstawicie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Głównego Instytutu Górnictwa. Na konferencji przedstawiono wyniki pilotażowego badania mającego na celu określenie jakości wód pitnych na Górnym Śląsku.

– Tego typu badanie nigdy wcześniej nie było przeprowadzane. Należy zaznaczyć, że wykryte w wodzie radionuklidy pochodzą ze środowiska naturalnego, a nie przedostały się do wody np. ze składowiska odpadów.
Są to naturalne izotopy, których obecność jest zupełnie od nas niezależna – wyjaśnia Grzegorz Hudzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
W opinii specjalistów potencjalnie mogą mieć one największy wpływ na niemowlęta i nastolatków, ponieważ znajdują się w okresie największego rozwoju.
– Podkreślić trzeba jednak, że w żaden sposób nie została przekroczona dawka ogólna promieniowania, którą określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2007 roku – tłumaczy kierownik badania Izabela Chmielewska z Głównego Instytutu Górnictwa. – Nie mówimy też o żadnym występującym zagrożeniu dla zdrowia mieszkańców. Zwróciliśmy jedynie uwagę na fakt, że potencjalnie takie zagrożenie może w przyszłości występować.
Pomimo braku stosownych uregulowań prawnych Prezydent Miasta podjął decyzję o zamknięciu działającego w mieście od 1996 roku ujęcia wody „Jarosław Dąbrowski”.
– Uznałem, że nawet w przypadku występowania tylko potencjalnego zagrożenia dla zdrowia należy podjąć szybkie i zdecydowane działania – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert.
Mieszkańcy dzielnicy Jeleń będą zaopatrywani w wodę pochodzącą z alternatywnego źródła. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji już podjęło stosowne działania w tym zakresie.
– Mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę pitną z dwóch źródeł – z ujęcia „Galmany” oraz z zasobów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
– wyjaśnia Józef Natonek, prezes MPWiK. – Przełączanie potrwa około jednego miesiąca i nie będzie powodowało przestojów w dostawie wody.
Mogą pojawić się jednak chwilowe jej braki oraz spadek ciśnienia spowodowane prowadzonymi pracami.
Jeżeli zajdzie taka konieczność, MPWiK będzie dostarczał mieszkańcom wodę pitną w beczkowozach.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach planuje przeprowadzić wśród mieszkańców Jelenia retrospektywne badanie epidemiologiczne, które pozwolą ocenić, czy spożywana dotychczas woda z ujęcia „Jarosław Dąbrowski” miała jakikolwiek wpływ na ich zdrowie.

***

Woda pitna na terenie miasta stale podlega systematycznym kontrolom.
Dodatkowo w pierwszej połowie ubiegłego roku badania jakości jaworznickich wód na zlecenie Greenpeace wykonało brytyjskie laboratorium specjalizujące się w analizie związków chloroorganicznych.
Wówczas wykluczono obecność pestycydów w wodzie produkowanej na terenie miasta. Nad jakością wody czuwa MPWiK Sp. z o.o., które wykonuje badania w laboratorium wewnętrznym oraz w laboratoriach zewnętrznych.