Nowoczesna przepompownia ścieków Biały Brzeg

Nowoczesna przepompownia ścieków Biały Brzeg

Wodociągi zakończyły budowę nowego obiektu. Na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Biały Brzeg w Jeleniu powstała nowoczesna przepompownia ścieków. Gwarantuje ona, iż na terenie, gdzie licznie występują szkody górnicze, w sposób bezpieczny ścieki trafią na oczyszczalnie, w celu ich prawidłowego oczyszczenia. Kolektory działające w rejonie ulicy Biały Brzeg to instalacje główne, doprowadzające ścieki z miasta na oczyszczalnie.

Przez kilkadziesiąt lat górniczej eksploatacji ich stan uległ pogorszeniu. Znacznie obniżone, załamane stanowiły zagrożenie dla ich prawidłowego funkcjonowania. Budowa obiektu pompowni oraz dwóch nowych kolektorów o jednym z najwyższych parametrów, jeśli chodzi o odporność na działanie szkód górniczych, ma zagwarantować niezawodny i ciągły przepływ ścieków. Zakończenie powyższego zadania inwestycyjnego związane jest także z dostosowaniem infrastruktury kanalizacyjnej do realizowanego obecnie w mieście Projektu unijnego. Już niebawem tymi kolektorami popłyną także ścieki z północnych dzielnic Jaworzna – tłumaczy Prezes MPWiK Józef Natonek. W ramach zadania powstał nowy budynek pompowni o kubaturze 800 m. wyposażony w sześć pomp o łącznej wydajności 56 tys. m3 ścieków na dobę. Przed budynkiem znajdują się skratki, mogące wychwycić ze ścieków elementy stałe o wielkości nawet do 10 cm. Od budynku odchodzą instalacje sanitarne, rurociągi tłoczne o długości ponad 1,5 kilometra. Przy budowie obiektu zwrócona także uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Obiekt wyposażony jest w czujniki metanu oraz siarkowodoru, a wszystkie włazy zbiorników kanalizacyjnych są dodatkowa zakręcane specjalnymi śrubami. Standardem stało się także bezobsługowe działanie tego typu obiektów. Pompy, zasuwy działają automatycznie, a cała praca pompowni sterowana i wyświetlana jest na komputerze u dyspozytora spółki. Prace trwały blisko dwa lata i kosztowały Spółkę wodociągową 5 mln. zł brutto. Jednak połowę kwoty na ten cel przekazał także Południowy Koncern Węglowy.