Nowoczesne zestawy hydroforowe

Nowoczesne zestawy hydroforowe

Już cztery z dziewięciu zestawów hydroforowych pracujących na jaworznickiej sieci wodociągowej, poddano kompleksowej wymianie i modernizacji. Urządzenia odpowiedzialne między innymi za normowanie poziomu ciśnienia wody w sieci zostały wyremontowane wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli wraz z budynkiem i całym układem sieci doprowadzającej.
Na nowoczesne urządzenia zamieniono między innymi hydrofornie pracujące na ulicy Wandy, Narutowicza, Kalinowej, Nosala. Są to zestawy składające się z odpowiednio dobranej liczby pomp, na których zainstalowane są falowniki, odpowiedzialne za płynną regulację obrotów, a tym samym za komfort stałego ciśnienia dla wszystkich odbiorców. Wymienione urządzenia zastąpiły starsze zestawy, które zwiększanie ciśnienia wody w sieci opierały głównie na gromadzeniu wody w zbiornikach i opróżnianiu ich pod wpływem sprężonego powietrza. Jednak dzisiejsze zestawy są znacznie mniejsze oraz  wydajniejsze,  a i poziom hałasu podczas pracy znacznie niższy.
Pompy pracują naprzemian. W momencie zatrzymania pracy jednej z nich, druga załącza się przejmując jej rolę i pompując wodę pod zaprogramowanym ciśnieniem. Dzięki zastosowaniu specjalnych pomp zwiększyło się również bezpieczeństwo p. pożarowe.

Jak wyjaśnia pan Mieczysław Góra mistrz działu utrzymania ruchu w MPWiK – Wszystko dzieje się automatycznie, co pozwala na bezpieczniejszą, bezobsługową i nie przerwaną pracę urządzeń. To dla nas wielkie ułatwienie oraz zwiększenie świadomości, że dostarczana mieszkańcom woda jest pod stałym ciśnieniem.
Wartość ciśnienia jakie winno być na sieci wodociągowej określa jasno rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Lecz by tym zapisom sprostać wodociągi muszą pokonać wiele przeszkód, jakim jest zróżnicowanie terenu oraz licznie występujące szkody górnicze.
Ukształtowanie terenu wymaga od naszych służb czujności i stałego monitoringu. Sieć rozciąga się na sporym często pagórkowatym obszarze, docierając do zabudowań daleko położonych od źródła wydobycia wody. Jednak przez takie urządzenia jak nowoczesne zestawy hydroforowe staramy się by każdemu z odbiorców dostarczyć nasz produkt o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów). Badamy poziom ciśnienia w miejscach przyłączenia budynku do sieci, gdyż tylko do tego momentu za nie odpowiadamy – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK – Gdyby okazało się, że pomimo właściwego ciśnienia wody pompowanego w wielkościach zgodnych z przepisami prawa, w budynku lub w poszczególnych lokalach jego poziom byłby niewystarczający dla odbiorcy, to o jego podwyższenie w wewnątrz budynku musi już zadbać właściciel lub zarządca.
Takie są przepisy prawa nakładające obowiązki zarówno na jedną jak i na drugą stronę. Dlatego w większość hydroforni, należących do MPWiK, zlokalizowana jest w pobliżu bloków mieszkalnych, zwłaszcza tych wybudowanych na wzniesieniach.
By zapewnić mieszkańcom właściwy poziom swych usług, MPWiK pragnie iść dalej za ciosem i zapowiada następne tego typu modernizacje urządzeń oraz modernizacje samej sieci. W kolejce do wymiany czeka konstruowany obecnie zestaw na ulicę S.F Mazur. Każde z takich urządzeń dostosowanych indywidualnie do potrzeb otoczenia dla jakiego będzie pracować, można oszacować na wartość bliską 50 tys. zł.