Nowy asfalt na ulicy Kolejarzy do końca maja!

Nowy asfalt na ulicy Kolejarzy do końca maja!

Magistrala wodociągowa prawie gotowa. Już niebawem nowymi rurociągami, z ujęcia Piaskownia do mieszkańców popłynie woda. Jednak wcześniej magistrala musi przejść próbę szczelności. Pozytywny wynik testu będzie zielonym światłem do rozpoczęcia prac asfaltowych. Zimą, mimo utrudnień pogodowych, prace budowlane prowadzono we wszystkich północnych dzielnicach, w tym na terenie nowego ujęcia wody Piaskownia. Prace trwały również przy budowie sieci magistralnej. W tym czasie wybudowano 3,4 km sieci oraz przeprowadzano instalację pod torami kolejowymi. Naruszona nawierzchnia została odbudowana i utwardzona jedynie tłuczniem. Niebawem ten stan ma ulec zmianie. Po pozytywnych próbach szczelności nowego odcinka magistrali i próbach jakościowych wody, ulice Kolejarz i Bukowska zostaną zaasfaltowane. Ma to nastąpić do końca maja.

– Z informacji uzyskanych od wykonawców i od służb nadzorujących jaworznicki projekt unijny, wynika, iż od 23 kwietnia na nowej sieci wodociągowej powstałej w ulicy Kolejarzy i Bukowskiej prowadzone będą próby szczelności, a także próby jakościowe wody (płukanie i dezynfekcja wybudowanej sieci). Kiedy wszystkie próby dadzą pozytywny wynik, to od 6 maja planowane są prace związane z asfaltowaniem ulicy Kolejarzy i Bukowskiej. Potrwają one do końca miesiącawyjaśnia rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Zgodnie z projektami, wszystkie drogi asfaltowe zostaną odtworzone i przywrócone – po tzw. „śladzie” – do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji. Podobnie będzie z drogami gruntowymi. Zostaną one odbudowane do pierwotnych parametrów. Za wszelki niedogodności powstałe w wyniku prowadzonych prac kanalizacyjnych serdecznie przepraszamy. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumieniedodaje Grucel.

***

Projekt „Modernizacja i rozbudowana systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” to jedna z większych inwestycji na terenie Jaworzna. Jej koszt to ponad 185 mln zł brutto, z czego 90 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności. W efekcie realizowanego przedsięwzięcia, w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstanie ok. 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni, a także Stacja Uzdatniania Wody SUW „Piaskownia”. Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co będzie wiązało się z likwidacją uciążliwych i często nieszczelnych szamb, a to z kolei przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych. Jest to niezmiernie ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń jaworznian.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt:

Kierownik JRP – Małgorzata Wojas tel. (32) 318 60 88

Specjalista ds. PR – Sławomir Grucel tel. (32) 318 60 64