Nowy asfalt na ulicy Nullo i Potiebni

Nowy asfalt na ulicy Nullo i Potiebni

Jak informowaliśmy najpóźniej do połowy listopada br. potrwają utrudnienia na ulicy św. Wojciecha. Ograniczenia w ruchu wynikają z obecnie prowadzonych prac kanalizacyjnych. Jednak już teraz nową nawierzchnią asfaltową mogą cieszyć się mieszkańcy ulicy Nullo i Potiebni. Na tych ulicach wszystkie prace budowlane zostały zakończone. Odbudowa nawierzchni to jedno z elementarnych zadań wchodzących w skład budowy kanalizacji w naszym mieście.

Każda ulica, w której sieć sanitarna powstaje, zostanie w niedalekiej przyszłości odbudowana po tzw. „śladzie” i przywrócona do stanu pierwotnego. Jeśli była to droga asfaltowa, to po zakończeniu budowy kanalizacji asfalt na niej zostanie odbudowany. Jeśli natomiast była to droga o parametrach gruntowych, to zostanie ona odbudowana na tym samym poziomie. Oczywiście dążymy do tego, aby drogi te były jak najlepszej jakości. Nad czym czuwają, zarówno inżynierowie z naszej Jednostki Realizującej Projekt oraz kontrolerzy z ramienia zarządcy dróg. W przypadku ulicy Nullo i Potiebni nowy asfalt został wylany praktycznie na całej szerokości jezdni – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.  Prowadzone roboty na osiedlu Warpie, w tym także na ulicy św. Wojciecha, Nullo i Potiebni są częścią II Fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”. W jego zakresie znalazła się budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Warpie w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym o długości 5,4 km. Stworzy ona możliwość podłączenia blisko 150 posesji. Wartość zadania to 3,6 mln zł netto. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma Elgrunt z Gdyni. Prace mają być realizowane do lutego 2015 roku. Istnieje jednak szansa ich wcześniejszego zakończenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.