Nowy Cennik usług dodatkowych

Nowy Cennik usług dodatkowych

Od 17 stycznia 2017 roku w MPWIK Sp. z o. o obowiązuje nowy cennik usług dodatkowych. W dokumencie znalazło się kilka zasadniczych zmian. Pierwsza, o której już pisaliśmy, związana jest z darmowym montażem liczników ogrodowych. Osoby korzystające z tych subliczników, których okres legalizacji wygasa w 2017, mogą liczyć na ich bezpłatny montaż świadczony przez pracowników firmy. Warunek. Wodomierz musi zostać zakupiony w przedsiębiorstwie wodociągowym.

Druga, ważna kwestia to taka, że do końca 2017 roku Spółka nie będzie pobierać opłat za odbiór przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 145,80 zł. Jest to dobra wiadomość dla osób chcących podłączyć swoją posesję do sieci sanitarnej. Dodatkowo jest opcja, aby budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji, była zlecona i realizowana przez MPWiK.

 

W cenniku pojawiło się także kilka nowych pozycji. W związku z ostatnimi, licznymi, wyjazdami do zamrożeń, które jak się często na miejscu okazywało, wynikały z winy lub niedopatrzenia mieszkańca – instalacja wodociągowa oraz pomieszczenia, w których się znajdowała była niedostatecznie zabezpieczona przed mrozem. Od teraz w takim przypadku Spółka będzie mogła w takich sytuacjach naliczać opłatę za „Nieuzasadniony wyjazd pogotowia wod – kan” w wysokości 150 zł.

Kolejne dwie nowe usługi, skierowane są do firm. Pierwsza związana z możliwością odpłatnego wykonania „Inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej”, czyli sprawdzenie stanu technicznego rurociągu kanalizacyjnego przy pomocy mobilnej kamery. Inspekcja, której cena uzależniona jest od metra bieżącego oraz średnicy instalacji obejmuje: dojazd, przeprowadzenie inspekcji, opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj. wydruk i nagranie nośnika. Druga usługa dotyczy „Dezynfekcji sieci technologią ozonowania”, to szybka metoda na usunięcie wszelkich bakterii oraz biofilmu z wewnętrznej powierzchni rur. Mobilne urządzenie ma zastosowanie przy dezynfekcji nowych i istniejących odcinków sieci wodociągowych oraz na wewnętrznych instalacjach w budynku.

Nowy cennik usług