Nowy kanał w Szczakowej

Nowy kanał w Szczakowej

Jeszcze w październiku ruszy przebudowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Szczakowa. Planowany zakres zadania obejmuje wymianę ponad 3,5 km podziemnej instalacji. Do końca roku wodociągi zakończą 200 milionowy projekt kanalizacyjny. To olbrzymie przedsięwzięcie w okresie trzech ostatnich lat stworzyło w mieście ponad 100 km nowej kanalizacji sanitarnej.

Pozwoliło także podjąć tak ważne zadania jak: budowa nowej stacji uzdatniania wody Piaskownia, odnowienie i remont oczyszczalni Jeleń Dąb oraz przepompowni Siłownia II.
Oprócz unijnych inwestycji, MPWiK wciąż podejmuje szereg działań związanych z bieżącą wymianą i utrzymaniem istniejącej infrastruktury. Przykładem tego niech będzie rozpoczynająca się właśnie modernizacja kanalizacji w os. Szczakowa.
Inwestycja obejmować będzie modernizację ponad 3,5 km sieci za kwotę 2,6 mln zł z czego 266, 846, 40 tys. zł pochodzić będzie ze środków WFOŚIGW w Katowicach.
Nowe rurociągi zapewniające szczelność, wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję chemiczną będą wymieniane na ulicy: Wróblewskiego, Cichej, Parkowej, Boya Żeleńskiego, Tadeusza Kościuszki, Ogrodowej, Ariańskiej, Jagiellońskiej, Wąskiej, Daszyńskiej, Szklarskiej, Hutniczej.
W czasie prowadzenia inwestycji mieszkańcy poszczególnych ulic mogą napotkać na chwilowe utrudnienia w ruchu. Całość zadania zostanie zrealizowana do końca maja 2016 roku.
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.