Nowy wiceprezes MPWiK Sp. z o.o.

Nowy wiceprezes MPWiK Sp. z o.o.

W dniu 10 września 2008r. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie, jednogłośnie powołała pana Rafała Łabaja na stanowisko wiceprezesa zarządu MPWiK Sp. z o.o. Nowy wiceprezes będzie pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora ds. Finansowych.

Do najważniejszych obowiązków pana Rafała Łabaja jako wiceprezesa i Dyrektora ds. Finansowych należeć będą:

  • Ustalanie i realizacja polityki finansowej Spółki
  • Opracowanie krótko, średnio i długoterminowych planów finansowych oraz monitorowanie ich wykonania
  • Opracowanie struktur finansowania inwestycji
  • Zapewnienie środków finansowych na realizację inwestycji
  • Nadzór nad każdym z etapów budżetu (przygotowanie, realizacja, rozliczenie)
  • Analiza, kontrola oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania Spółki
  • Zapewnienie płynności finansowej Spółki
  • Identyfikowanie możliwości rozwoju Spółki

Pan Rafał Łabaj jest absolwentem Akademii Ekonomicznej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 2006 roku pełnił funkcję wiceprezesa w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.