Wiceprezes ds. technicznych

Wiceprezes ds. technicznych

30 marca Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powołała Grzegorza Waligórę na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki. Wakat na to stanowisko był wolny od chwili odejścia Andrzeja Krzyszkowskiego na emeryturę.
Nowy wiceprezes będzie pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora ds. Technicznych. Do jego najważniejszych obowiązków należeć będzie nadzór nad poborem, rozdziałem i dostawą wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Będzie także odpowiadał za prowadzenie spraw związanych z informatyzacją spółki, a także z planowaniem  jej prawidłowego rozwoju.
Nowy członek zarządu z MPWiK związany jest od 15 lat. Posiada wiedzę z zakresu zamówień sektorowych, prawa budowlanego. Od ponad roku pełnił w firmie funkcję Dyrektora ds. Technicznych.