Nowy wodociąg na Jeziorkach

Nowy wodociąg na Jeziorkach

Zakończyła się wymiana wodociągu na ulicy Łanowej oraz ulicy Morgowej w dzielnicy Jeziorki. Prace te stanowiły ostatni etap wymiany sieci wodociągowej na tym osiedlu. Celem inwestycji było unowocześnienie oraz wzmocnienie instalacji przed ewentualnym dalszym oddziaływaniem szkód górniczych.

To właśnie szkody górnicze mocno nadwyrężyły stan techniczny sieci wodociągowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planowało pierwotnie remont 1700 metrów wodociągu ulicznego oraz 150 prywatnych przyłączy znajdujących się na ulicy Kasztanowej. W trakcie realizacji zadania zdecydowano jednak o rozszerzeniu jego zakresu.
– Postanowiliśmy zmodernizować także sieć wodociągową na ulicy Łanowej oraz Morgowej, zwiększając wcześniej przyjęty zakres prac o dodatkowe 120  metrów i przedłużając tym samym prace o dwa miesiące – wyjaśnia Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek.
Zmodernizowana sieć wodociągowa spełnia obecnie wszystkie standardy, jakim powinna odpowiadać tego typu infrastruktura. Pamiętać należy o tym, że kolejny odcinek wodociągu z ulicy Łanowej zostanie zmodernizowany od strony Byczyny, podczas przebudowy sieci znajdującej się w ulicy Gwardzistów. Podobnie jak nowo wybudowany rurociąg ma on posiadać także zabezpieczenie przed szkodami górniczymi, które w Byczynie są mocno odczuwalne.
Przebudowa wodociągu w Jeziorkach rozpoczęła się w listopadzie 2008 roku. Pierwszym etapem prac była przebudowa przyłączy wodociągowych. Na początku bieżącego roku rozpoczęto wymianę głównych rur w ulicy, od skrzyżowania z ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, aż do ul. Herbowej. Do obecnych potrzeb dzielnicy dostosowana została także średnica wodociągu, która pokryć ma zapotrzebowanie w wodę budynki istniejące oraz te nowopowstające.
– Projekt zakładał także odtworzenie naruszonej nawierzchni, jednak i w tej kwestii poszliśmy nieco dalej. Każdy naruszony podjazd do posesji został wyłożony betonową kostką brukową, a pobocza wyrównane i tam gdzie to  konieczne utwardzone tłuczniem  – dodaje prezes Natonek.
Całościowy koszt  inwestycji wraz z dodatkowymi pracami wyniósł prawie 1,6 mln zł. Inwestycja współfinansowana była ze środków Urzędu Miasta.