Nowy wodociąg na ulicy Prostej

Nowy wodociąg na ulicy Prostej

Rozpoczęła się budowa wodociągu na ulicy Prostej. Zadanie to jest  ściśle związane z rozwijającym się w tym rejonie budownictwem jednorodzinnym. Uzbrajany teren został wydzielony przez miasto i przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Budowany wodociąg ma zapewnić   nowym mieszkańcom dostawę wody. Wodociąg będzie miał długość prawie 0,4 km. Jego lokalizacja przebiegać będzie wzdłuż pasa drogowego i zostanie połączona z funkcjonującym wodociągiem w ulicy Miodowej. Większość prac realizowanych będzie metodą bezwykopową. Budowa kosztować będzie 120 tys. zł i potrwa do końca maja 2010 roku.