Nowy wodociąg w Byczynie

Nowy wodociąg w Byczynie

Zakończyła się budowa nowego odcinka sieci wodociągowej na ulicy Rumiankowej oraz na ulicy Rapackiego w Byczynie. W obydwu przypadkach prowadzone prace związane były z uzbrojeniem terenów pod budownictwo jednorodzinne.  
Pierwsze odcinki sieci wodociągowej w rejonie ulicy Rumiankowej powstały w roku 2008 oraz 2009. Wtedy to dla nowych odbiorców wybudowano ponad 200 metrów sieci, stwarzając tym samym dogodny obieg wody pomiędzy ulicami Baranowskiego oraz Korczyńskiego. Obecnie, w celu uzbrojenia kolejnych działek budowlanych, dla przyszłych mieszkańców ulicy  wybudowano 150 metrowy odcinek wodociągu. Tak jak poprzednio zrealizowany metodą bezwykopową.
Natomiast metodą tradycyjną, poprzez wykop otwarty, poprowadzone były roboty wodociągowe na ulicy Rapackiego. W tej części Byczyny przy udziale i zaangażowaniu samych mieszkańców, którzy zlecili i przedstawili do realizacji gotowy projekt techniczny, wybudowano ponad 260 metrów nowego wodociągu.
Obydwa rurociągi po przeprowadzeniu prób szczelności oraz obowiązkowych badaniach wody, zostały już włączone do użytkowania. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł spółkę wodociągową 30 tys. zł.