Nullo, Potiebni

Nullo, Potiebni

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 19.11.2014 r., od godziny 10:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy św. Wojciecha od nr 111 (bloki 115, 115a,b,c,d,e,f), Nullo, Potiebni.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.