Obowiązek podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Rusza kolejny nabór wniosków na budowę przyłączy kanalizacyjnych z wykorzystaniem dotacji z UM.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić na swojej posesji odpowiedni poziom czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W ten sposób przyczyniają się do ochrony najbliższego środowiska i skutecznego przeciwdziałania powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, jakie pojawiają się przy wypompowaniu fekaliów z szamb, które są pełne wirusów i bakterii.

Właściciele posesji zlokalizowanych w ulicach, gdzie inwestycje pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej została już zrealizowana, a mówiąc dokładnie, mogą swoje nieczystości z domu odprowadzać nie do szamba, a siecią sanitarną bezpośrednio do oczyszczalni, mogą wnioskować o dokonanie bezpłatnej wyceny przyłącza i wybudować go jeszcze w tym roku, dostając na ten cel dotację z urzędu miasta. Dodatkowo w tym zakresie mogą skorzystać z kompleksowej usługi, świadczonej przez Wodociągi Jaworzno.

W przypadku zlecenia budowy przyłącza wodociągom, cała organizacja dokumentów i spraw technicznych związanych z budową przyłącza realizowane jest przez nasze przedsiębiorstwo. By tego dokonać, wystarczy wypełnić dostępny na stronie wodociągów wniosek o bezpłatną wycenę budowy przyłącza i przesłać go zdalnie na adres: anita.celej@wodociagi.jaworzno.pl. Następnie po zaakceptowaniu wyceny, przyłącz na preferencyjnych warunkach cenowych, z 10-letnią gwarancją oraz z możliwością rozłożenia płatności na raty, zostanie przez wodociągi wybudowany w ustalonym terminie. Osoby posiadające techniczną możliwość podłączenia swojego domu do kanalizacji, mogą także wykonać przyłącz własnoręcznie, wtedy jednak załatwiają sprawy formalne osobiście  tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

W 2020 roku nadal funkcjonuje uruchomiony przez Urząd Miejski program dopłat, z którego mogą skorzystać obywatele Jaworzna. Aby na budowę przyłącza otrzymać dotację w wysokości 50% jego wartości, jednak nie więcej niż 2000 zł. należy do 15 lipca br.  złożyć wspomniany wniosek na przygotowanie i wycenę budowy przyłącza. Posesje, które nie dopełnią obowiązku podłączenia się do kanalizacji, będą musiały wykazać w najbliższym czasie, że zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) spełnia wymagania przepisów budowlanych tzn. jest szczelny, przechodzi okresowe przeglądy, co powinno zostać potwierdzone i wyrażone stosownymi dokumentami, a także wykazane tą samą ilością wywożonych ścieków, co zużytej wody.