Obrońców Poczty Gdańskiej

Obrońców Poczty Gdańskiej

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 10.10.2014 r., od godziny 14:00 do godziny 22:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej od nr 150 do nr 168.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.