Obrońców Poczty Gdańskiej, św. Barbary, Krótka

Obrońców Poczty Gdańskiej, św. Barbary, Krótka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych od dnia 28 października od godziny 22:00 do dnia 29 października do godziny 6:00 wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej od nr 17 do nr 31 oraz od nr 14 do nr 20, Barbary 15, 17, 20, 22, Krótkiej 10.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.