Obrońców Poczty Gdańskiej

Obrońców Poczty Gdańskiej

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 07.01.2016 r., od godziny 8:00 do godziny 20:00 mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej od nr 77 do nr 91 oraz od nr 84 do nr 164, Skotnica od nr 40 do nr 46, Szpitalnej 2.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.