Centrum

Centrum

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 28.01.2016 r., od godziny 8:00 do godziny 20:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Obrońców Poczty Gd. od nr 91 do nr 127 oraz od nr 84 do nr 164ab, ul. Skotnica nr 40, 44, 46, 54 oraz ul. Szpitalna 2.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.