Obsługa geodezyjna sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych w 2017 roku.

Obsługa geodezyjna sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych w 2017 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonywanie obsługi geodezyjnej sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych, w zakresie tyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej z tym dokumentacji)..

Termin obowiązywania umowy:
od daty podpisania umowy do 31.12.2017r.

Miejsce składania ofert:
Biuro Obsługi Klienta /parter/ MPWiK Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:
20.01.2017r. do godz. 14.00 

Osoba kontaktowa:
W sprawach merytorycznych: Michał Golasowski Kierownik Działu Ekspoatacji Sieci Wod-Kan tel. 32 318 61 40

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena jednostkowa – 100%

Zaleca się składanie ofert w zapieczętowanych kopertach

Wzór umowy

Wzór oferty

Odpowiedzi na pytania

 

Informacja o wyniku postępowania