Obsługa geodezyjna w 2016 r.

Obsługa geodezyjna w 2016 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonywanie obsługi geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, w zakresie tyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej z tym dokumentacji).

Termin obowiązywania umowy:
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Miejsce składania ofert:
Biuro Obsługi Klienta /parter/ MPWiK Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:
12.10.2015r. do godz. 14.00 

Osoba kontaktowa:
W sprawach merytorycznych: Grzegorz Konieczny – Kierownik Działu Wykonawstwa i Remontów
tel. 32 318 61 10

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena jednostkowa – 100%

Zaleca się składanie ofert w zapieczętowanych kopertach

Wzór umowy

Wzór ofery