Obwodnica Północna otwarta

Obwodnica Północna otwarta

Miasto zakończyło realizację pierwszych dwóch etapów Obwodnicy Północnej. W ramach prowadzonej od zeszłego roku inwestycji powstało półtora kilometra nowej drogi, takiej samej długości asfaltowa ścieżka rowerowa, pięć skrzyżowań zwykłych i jedno rondo oraz prawie trzy kilometry kanalizacji sanitarnej i kolektora deszczowego.
Głównym motywem powstania Obwodnicy Północnej była dalsza przebudowa układu komunikacyjnego w śródmieściu, która ma w przyszłości wyeliminować ruch pojazdów w rynku. Nowa droga, biegnąca od ulicy Krakowskiej do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, umożliwia sprawną komunikację pomiędzy centrum a północnymi dzielnicami miasta.
– Projekt otwiera także możliwości rozwojowe wschodniej części śródmieścia – tłumaczy Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Dzięki inwestycji uzyskaliśmy dostęp do kilkudziesięciu hektarów atrakcyjnych terenów pod zabudowę, możliwość wykonania dróg osiedlowych oraz zapewnienie odbioru nieczystości i wód deszczowych.
Wykonany kompleksowy układ kanalizacji stworzył swoisty szkielet, do którego w przyszłości będzie można odprowadzać ścieki z poszczególnych ulic. MPWiK będzie mógł także przechwycić i skierować do oczyszczalni ścieki z bloków znajdujących się przy ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej. Nieczystości z tego rejonu były do tej pory odprowadzane do kopalnianych wód dołowych. Z tego tytułu spółka musiała ponosić dodatkowe opłaty. Średnio każdego roku do Południowego Koncernu Węglowego wpłacana była kwota 100 tys. zł. Teraz środki te zostaną w kasie firmy.