Od 1 lipca 2015 roku cena wody bez zmian, ścieki nieznacznie w górę.

Od 1 lipca 2015 roku cena wody bez zmian, ścieki nieznacznie w górę.

01Wodociągi w Jaworznie przedstawiły propozycję nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W maju taryfa ma trafić na sesję Rady Miasta.
Proponowana  taryfa wynika z kalkulacji kosztów, czyli prostego rachunku ekonomicznego oraz z podejmowanymi i planowanymi działaniami inwestycyjnymi.

Co roku, tworząc taryfę, wypełniamy tabelę kosztów i przychodów. Na tej podstawie ustalamy cenę wody i ścieków. Z przygotowanej na lata 2015/2016 kalkulacji wynika, iż cena wody nie ulegnie zmianie i zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie  5,23 zł brutto za jeden metr sześcienny. Jeśli chodzi o ścieki, to z wyliczeń wychodzi wzrost ceny o 22 grosze, co będzie stanowić kwotę  8,95 zł za jeden metr sześcienny. Podobnie jak we wcześniejszych latach opłaty stałe pozostają bez zmiantłumaczy rzecznik MPWiK Sp. z o. o. Sławomir Grucel.

W okresie ostatnich 4 lat Wodociągi zmodernizowały i wybudowały 150 km sieci wod-kan, za ponad 200 mln zł. Za tę kwotę wybudowano m.in. przepompownie ścieków na ul. Batorego, zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej WARPIE, sieć wodociągową i kanalizacyjną na os. Podłęże i os. Stałym, Łubowcu, ul. Kasztanowej, Lipowej, Cyprysowej oraz  ujęcie wody pitnej J. Dąbrowski, produkujące wodę dla 5 tysięcy mieszkańców Jaworzna. W latach 2012 – 2014 wybudowano 100 km kanalizacji w północnych dzielnicach oraz nowe ujęcie wody pitnej Piaskownia. Teraz dzięki ujęciu Jaworzno w 90 proc. dostarcza i produkuje wodę z własnych źródeł. Po uruchomieniu ujęcia, pierwszy raz w historii miasta obniżono cenę wody.

Przedstawiona propozycja nowej taryfy wynika z prowadzonych działań inwestycyjnych oraz z wzrostu kosztów – amortyzacji, podatków i opłat.  Planujemy, iż w 2015 na modernizację infrastruktury przeznaczymy kolejne 35 mln zł. Oprócz tego, zgodnie z umowami do końca 2015 roku kończymy wart 163 mln zł projekt kanalizacyjny. Związany jest on z budową ponad 100 km kanalizacji sanitarnej, podłączeniem do niej blisko 15 tys. posesji oraz z modernizacją oczyszczalni ścieków – dodaje Sławomir Grucel – Utrzymanie ceny wody na niezmienionym poziomie to zasługa m.in. niektórych cięć, wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań zarządczych, takich jak budżetowania i wartościowania stanowisk pracy, a przede wszystkim uruchomienia nowego ujęcia wody pitnej Piaskownia.