Od 1 lipca nastąpi zmiana opłat za wodę i ścieki.

Od 1 lipca nastąpi zmiana opłat za wodę i ścieki.

30 maja uchwałą Rady Miasta zatwierdzone zostały nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta obowiązywać będzie przez okres jednego roku tj. od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013r.

Proponowana podwyżka taryfy wynika z kalkulacji kosztów, czyli prostego rachunku ekonomicznego oraz z podejmowanych, planowanych działań inwestycyjnych. Co roku, tworząc taryfę, wypełniamy tabelę kosztów i przychodów na tej podstawie ustalamy cenę za wodę i ścieki. Z przygotowanej w tym roku kalkulacji wynika, że musieliśmy zaproponować mieszkańcom Jaworzna cenę 5,39 zł brutto za dostarczaną wodę i 7,97 zł za odprowadzane ścieki. Jednak opłaty stałe pozostaną bez zmian. Zniesiona została także opłata za plombowanie wodomierza ogrodowego – tłumaczy rzecznik MPWiK Sp. z o. o. Sławomir Grucel.

Średnie zużycie na jednego mieszkańca, kształtuje się w Jaworznie na poziomie 2,5 m sześc. Przeciętna czteroosobowa rodzina korzystająca z wody i kanalizacji zapłaci więc miesięcznie o 9,60 zł więcej niż dotychczas. Z każdych 96 gr. netto (o tyle zmieni się cena 1 m sześc. wody i ścieków), aż 39 gr. Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje i remonty, czyli na kontynuację rozbudowy kanalizacji w Jaworznie.

W okresie ostatnich 3 lat MPWiK zmodernizował 45 km sieci wod-kan, za ponad 35 mln. zł. Za tę kwotę została wybudowana m.in. przepompownia ścieków na ul. Batorego, zrealizowano V etap Kanału Wąwolnica, który uporządkował kanalizację sanitarną, deszczową oraz sieć wodociągową na ul. Reja i Tetmajera, dla mieszkańców zmodernizowane zostały także zbiorniki wody pitnej WARPIE oraz znaczna część sieci wodociągowej na os. Podłęże.

Przedstawiona propozycja jest najmniejszą z możliwych podwyżek, która wynika wprost ze wzrostu cen zakupu wody i energii. Wzrosły też podatki i opłaty oraz – i to nas cieszy – od kilku lat Spółka realizuje duże inwestycje wod-kan na terenie miasta. Planujemy, iż w 2012 na modernizację infrastruktury przeznaczymy ok 14 mln zł. Natomiast w najbliższych 5 latach Spółka planuje inwestycje o wartości 250 mln zł. Obejmować one będą m.in. budowę 86 km kanalizacji sanitarnej, stację uzdatniania wody PIASKOWNIA oraz modernizację oczyszczalni ścieków – dodaje Grucel.

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Jaworzna od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.