Od 1 lipca tańsza woda

Od 1 lipca tańsza woda

01

18 kwietnia jaworznickie wodociągi złożyły na ręce Prezydenta Miasta wniosek o zatwierdzenie nowej, niższej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Podczas majowej sesji, w dniu 29 maja, taryfa została zatwierdzona przez Radę Miasta. Będzie ona  obowiązywać już od 1 lipca 2014.

Konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów zaowocowało tym że na lata 2014/2015 zaproponowaliśmy obniżenie ceny wody z kwoty 5,39 zł na kwotę 5,23 zł brutto za metr sześcienny. Natomiast jeśli chodzi o cenę ścieków, to ta pozostanie na dotychczasowym poziomie 8,73 zł za metr sześcienny. Podobnie jak w latach ubiegłych opłaty stałe pozostaną na tym samym poziomietłumaczy Wiceprezes ds. Finansowych MPWiK Sp. z o. o. Rafał Łabaj

Spółka wychodząc na przeciw swoim klientom wprowadzi niebawem także nową usługę tzw. elektronicznej faktury (e-fakturę). Proponowana stawka za rozliczenie zostanie obniżona z 2,33 zł brutto do 1,00 zł brutto, w przypadku gdy mieszkaniec zdecyduje się na otrzymywanie rachunku drogą elektroniczną. Natomiast w sytuacji drukowania i doręczenia faktury drogą pocztową, będzie obowiązywać opłata w wysokości 2,33 zł brutto.

 

  

Lp.

 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

  

CENA/ STAWKA OPŁATY

 

  

JEDNOSTKA MIARY

 

 

 

NETTO (bez VAT)

BRUTTO (z VAT)*

1

Cena   za dostarczoną wodę

4,84

5,23

zł/m3

2

Cena   za odprowadzone ścieki

8,08

8,73

zł/m3

3

Opłata   abonamentowa za rozliczenie pobranej wody

2,16

2,33*

zł/odbiorcę/m-c

4

Gotowość   dostarczenia wody

7,26

7,84

zł/odbiorcę/m-c

5

Gotowość   odprowadzania ścieków

2,00

2,16

zł/odbiorcę/m-c

* w przypadku wyboru usługi e-faktura opłata w wysokości 1,00 zł brutto.

 

Na obniżenie ceny wody znaczący wpływ ma przede wszystkim uruchomienie nowej stacji uzdatniania wody Piaskownia. W ten sposób miasto uniezależnieniu się w dużej mierze od zewnętrznych dostawców. Duży wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki miała też kilkuletnia, intensywna wymiana oraz remont sieci wodociągowej. W ten sposób znacząco obniżyły się straty wody na sieci.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca na terenie miasta Jaworzna od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.