Od dzisiaj tańsza woda

Od dzisiaj tańsza woda

Od 1 lipca 2014 r. w Jaworznie obowiązuje nowa, niższa taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Cena wody została obniżona o 16 groszy za metr sześcienny. Wszystko dzięki m.in. wybudowaniu nowej stacji uzdatniania wody „Piaskownia”.Konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów zaowocowało tym że na lata 2014/2015 zaproponowaliśmy obniżenie ceny wody z kwoty 5,39 zł na kwotę 5,23 zł brutto za metr sześcienny.

Natomiast jeśli chodzi o cenę ścieków, to ta pozostanie na dotychczasowym poziomie 8,73 zł za metr sześcienny. Podobnie jak w latach ubiegłych opłaty stałe pozostaną na tym samym poziomie – tłumaczy Wiceprezes ds. Finansowych MPWiK Sp. z o. o. Rafał Łabaj.
Spółka wychodząc na przeciw swoim klientom wprowadzi niebawem (najprawdopodobniej jeszcze w lipcu) nową usługę tzw. elektronicznej faktury (e-fakturę). Proponowana stawka za rozliczenie zostanie obniżona z 2,33 zł brutto do 1,00 zł brutto, w przypadku gdy mieszkaniec zdecyduje się na otrzymywanie rachunku drogą elektroniczną. Natomiast w sytuacji drukowania i doręczenia faktury drogą pocztową, będzie obowiązywać opłata w wysokości 2,33 zł brutto.
Na obniżenie ceny wody znaczący wpływ ma przede wszystkim uruchomienie nowej stacji uzdatniania wody Piaskownia. W ten sposób miasto uniezależnieniu się w dużej mierze od zewnętrznych dostawców. Duży wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki miała też kilkuletnia, intensywna wymiana oraz remont sieci wodociągowej. W ten sposób znacząco obniżyły się straty wody na sieci.
Pełna treść Taryfy dostępna jest także w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowego, ul. św. Wojciecha 34 oraz na stronie www.mpwik.jaworzno.pl