Od października gmina Jaworzno sama zorganizuje odbiór odpadów od mieszkańców.

Od października gmina Jaworzno sama zorganizuje odbiór odpadów od mieszkańców.

Jaworzno jako jedno z pierwszych miast w Polsce zmienia system odbioru odpadów.  Miasto samo zorganizuje zbiórkę odpadów od mieszkańców. W imieniu miasta operatorem i wykonawcą usługi będą Wodociągi Jaworzno. W tym kierunku podjęto szereg działań i zobowiązań. Usługa ma zacząć obowiązywać już od października 2020 r., a sami mieszkańcy mają zyskać przede wszystkim na jakości.

Skąd decyzja o samodzielnym gospodarowaniu odpadami? Jak tłumaczy Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, jest ona spowodowana zmieniającymi się warunkami rynkowymi i poprzedzona rzetelną analizą prawno-finansową wykonaną przez organy i jednostki gminne.

Dziś stajemy przed koniecznością powrotu do organizacji usług miejskich – odbioru śmieci, odśnieżania, koszenia, sprzątania. Dwie dekady temu Jaworzno sprywatyzowało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. I dziś tej firmy już nie ma – jest w trakcie likwidacji. Liberalny eksperyment nie sprawdził się w dłuższej perspektywie. Okazało się, że wolny rynek nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a outsourcing usług okazał się pułapką. Zamiast rzeczywistej konkurencji potworzyły się monopole, które niebotycznie windują dziś ceny, niestety  mechanizm konkurencyjności tu nie zadziałał -mówi Prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Dlatego gmina będzie przejmować i brać odpowiedzialność kolejno za odbiór śmieci, sprzątanie i odśnieżanie miasta. Ze względu na zbliżające się zakończenie umowy na odbiór śmieci z dotychczasowym wykonawcą, jaworznickie Wodociągi będą wykonywały tę usługę już od października tego roku – dodaje Prezydent.

Wodociągi Jaworzno do nowego powierzonego im zadania przygotowywały się blisko 2 lata. W pierwszej kolejności złożyły stosowne wnioski w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, umożliwiające rejestrację i świadczenie przedmiotowej działalności. Kolejnym krokiem był zakup nieruchomości, która z uwagi na położenie i uwarunkowania prawne umożliwiałaby utworzenie odpowiedniej bazy. Wybór padł na teren poprzednio należący do spółki MPO. Następnie 27 marca br. firma podpisała umowę na zakup i dostarczenie 22 śmieciarek napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Pojazdy trafiły do Spółki oraz zostały zaprezentowane końcem września.

Podpisana umowa na dostawę nowoczesnych śmieciarek na kwotę ponad 17 mln zł netto obejmowała m. in. 10 śmieciarek trzyosiowych z zabudową jednokomorową, w tym jedną z myjką, śmieciarkę do gabarytów, dwie śmieciarki z zabudową bębnową na bioodpady oraz samochody ciężarowe: skrzyniowe, hakowe i bramowe. Wszystkie pojazdy zasilane są gazem CNG, co wpisuje się w przyjętą strategię miasta dotyczącą ekologicznego transportu. Śmieciarki są ciche, zwrotne, a co za tym idzie ograniczą emisję CO2 do środowiska. Liczymy więc, że świadczony przez nas odbiór odpadów będzie ekologiczny i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców – tłumaczy Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Zakup śmieciarek oraz organizacja bazy to nie jedyne kroki poczynione przez spółkę w celu przejęcia i świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. Przed wakacjami zawarta została również umowa pomiędzy Wodociągami Jaworzno i Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych dotycząca odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania. Umowa ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku, a jej szacunkowa wartość wynosi ponad 33 mln zł. Umowa zawarta z miastem przewiduje również dostawę pojemników na odpady do zabudowy wielorodzinnej. W tym celu zakupiono prawie 2,5 tysiąca takich pojemników, które w najbliższym czasie będą sukcesywnie wymieniane. Dzięki przejęciu tej działalności przez Spółkę wodociągową, której właścicielem w 100% jest Gmina,   zatrudnienie w niej znalazło blisko 70 nowych osób. Głownie wykwalifikowanych kierowców i ładowaczy.

Wszystko więc wskazuje na to, że początkiem października pierwsze samochody z logo Wodociągów wyjadą na jaworznickie ulice. Wszystkim nam realizującym to zadanie przyświeca jeden cel: nowa jakość w odbiorze odpadów. Dołożymy wszelkich starań, aby go zrealizować.

Władze Wodociągów nie ukrywają, że nowa usługa jest dla firmy potężnym wyzwaniem. Liczą również w tym zakresie na pomoc mieszkańców, przede wszystkim przez przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów, tak aby wspólnie osiągnąć zakładany efekt ekologiczny.