Odczyt wodomierza na koniec miesiąca.

Odczyt wodomierza na koniec miesiąca.

W związku z przygotowaniami MPWiK do opracowania i zbudowania stref bilansowych na sieci wodociągowej, których głównym zadaniem będzie analiza przepływów, ciśnienia i poboru wody w danej strefie, dzielnicy, ulicy, a także wczesne wykrywanie ewentualnych wycieków, od 1 czerwca br. zostają wprowadzone zmiany w fakturach bilingowych. Na fakturze, oprócz odczytu za okres rozliczeniowy, pojawi się dodatkowy odczyt – stan licznika na koniec każdego miesiąca.

Zmiany w żadnej sposób nie wpływają na koszty oraz sposób regulowania opłat przez Klientów MPWiK. Mają one na celu zwiększenie dokładności, co do pozyskiwania danych na temat poboru i produkcji wody, a także co do zużycia wody w danych punkcie. Odczyt będzie podawany do dwóch miejsc po przecinku – wyjaśnia kierownik Działu Sprzedaży MPWiK Sp. z o. o. Jacek Wróbel.

Nadal, tak jak to jest przyjęte, mieszkaniec będzie otrzymywał z firmy wodociągowej jeden rachunek (raz na miesiąc) z obowiązującym go okresem rozliczeniowym. Odczyt na koniec miesiąca będzie dodatkową, kontrolną pozycją.