Odczyty wodomierzy drogą radiową

Odczyty wodomierzy drogą radiową

Spółka wodociągowa po raz kolejny inwestuje w nowoczesne technologie. Po uruchomieniu nowatorskiego rozwiązania w dziedzinie tłoczenia ścieków – Jaworzno posiada drugie pod względem zaawansowania technologicznego urządzenie do pneumatycznego tłoczenia ścieków – po montażu w pełni automatycznych zestawów hydroforowych, przyszła kolej na wdrożenie systemu służącego do bezprzewodowego odczytu wodomierzy. Systemu, który umożliwia zdalny i wiarygodny odczyt liczników, nawet w najmniej do tego sprzyjających warunkach.
Aby uruchomić system, pracownicy wodociągów przez ponad rok na terenie miasta sukcesywnie  montowali wodomierze przystosowane do bezprzewodowej transmisji danych. Potem kolejno na nowe liczniki zakładali moduły radiowe, zupełnie obojętne na działanie pola magnetycznego. Ich montaż wykonywano na czynnych wodomierzach bez naruszania cech legalizacyjnych.
Sam odczyt urządzenia jest stosunkowo prosty. Każdy z przystosowanych wodomierzy wyposażony jest w nadajnik impulsów (liczydło), który współpracuje z cewkami znajdującymi się w module. Cewki modułu potrafią dokładnie odczytać informacje dotyczące kierunku obrotu wskazówek, zużycia wody, kierunku jej przepływu, wycieków, ewentualnego uszkodzenia wodomierza, a także ustalić podstawowe informacje dotyczące numeru licznika, okresu jego legalizacji. Te informacje zebrane drogą radiową przez terminal, zapisane w jego pamięci, w siedzibie Spółki zostają przetworzone przez komputer PC.
Przepływ danych pomiędzy licznikiem, a terminalem może nastąpić z odległości kilkudziesięciu metrów. Czas pracy modułów programowany jest przez terminal, co pozwala na oszczędność baterii oraz wysyłanie impulsów radiowych tylko w konkretnych przypadkach. Jeśli warunki tego  wymagają wodomierze wraz z modułami radiowymi mogą pracować przy całkowitym zanurzeniu w wodzie.
Na terenie miasta zainstalowaliśmy już 100 sztuk takich urządzeń. Są one zamontowane w większości w ciężko dostępnych miejscach, gdzie dojście do urządzeń pomiarowych przez naszych pracowników jest ograniczony, lecz konieczny. Mam tu na myśli wąskie, a zarazem głębokie studzienki wodomierzowe, których odczyt mógł być możliwy po wcześniejszym przygotowaniu i przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Oprogramowanie umożliwia także odczyt licznika z obiektów, gdzie pozyskanie danych z przyczyny częstej nieobecności właściciela był ograniczony –  wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK – Zatem radiowy system odczytów wodomierzy zwiększa bezpieczeństwo naszych pracowników, efektywność pracy ale także pozwala na oszczędność czasu.
Cały nowoczesny system składający się z modułów, z terminala odczytowego oraz z oprogramowania komputerowego Spółka wycenia na 42 tys. zł.