Odtworzenia na Jeleniu

Odtworzenia na Jeleniu

Kanalizacja w dzielnicy Jeleń Łęg staje się faktem. Większość, bo prawie 90% prac, związanych z ułożeniem pod ziemią rur kanalizacyjnych została już wykonana. Do zrealizowania pozostają roboty związane z odtworzeniem nawierzchni.  Zgodnie m.in. z wytycznymi Unii Europejskiej odtworzenia nawierzchni dotyczą i są prowadzone po linii prowadzonych wykopów.

Przy takich projektach  przedmiotem dofinansowania jest budowa kanalizacji wraz z odtworzeniem. Nie obejmują one budowy nowej infrastruktury dodatkowej takiej jak chodniki, czy krawężniki. Chyba że zostały rozebrane pod budowę sieci sanitarnej  – tłumaczy kierownik Jednostki Realizującej Projekt jaworznickich wodociągów Małgorzata Wojas.

We wrześniu i październiku prace odtworzeniowe dróg prowadzone były w ulicy Bożka, Dolnej, Nadrzecznej, Nad Brzegiem, Celników oraz częściowo na ulicy Zwycięstwa (odcinek od skrzyżowania z ulicą Dolną do Mały Dół, a potem od ulicy Mały Dół do Wielki Dół).   

Obecnie kończymy prace przy budowie sięgaczy w ulicy Zwycięstwa. Na niektórych jej odcinkach prowadzone są już prace odtworzeniowe. Ułożona została warstwa wiążąca, a w najbliższych dniach pojawi się warstwa ścieralna. Z uwagi na sytuację w terenie, realizacja kanalizacji w rejonie Kościoła i skrzyżowania ulicy Zwycięstwa z ulicą Poddane musi być przełożona w czasie. Napotkaliśmy tam na utrudnienia, litą skałę, co wymusza na nas zmianę – technologii prowadzenia robót.  Podobna sytuacja ma miejsce w rejonie pętli autobusowej na ul. Zwycięstwa. Tam natomiast musimy zrezygnować z przewiertu i wykonać kanalizacje metodą tradycyjną – tłumaczy Małgorzata Wojas.

Powyższe zdarzenia wymuszają przesunięcie terminu zakończenia prac. Jednak sam termin podłączenia się do kanalizacji nie jest zagrożony. Jak tłumaczą pracownicy wodociągów, na wiosnę 2018 roku mieszkańcy Jelenia Łęgu będą mogli ruszać z pracami na terenie swoich posesji. Teraz priorytetem jest odbudowa dróg, a tam gdzie jest to możliwe zabezpieczenie ich na okres zimowy i zakończenie zadań wiosną 2018r, przy znacznie lepszych warunkach pogodowych.