Opróżniłeś szambo? Żądaj potwierdzenia!

Opróżniłeś szambo? Żądaj potwierdzenia!

Od pierwszego kwietnia służby miejskie przyjrzą się pracy firm, które opróżniają szamba. Będą sprawdzać skąd, o jakich parametrach i gdzie ścieki są odwożone. Mieszkaniec otrzyma nowy druk potwierdzający opróżnienie szamba. Dzięki temu będzie miał pewność, że jego ścieki trafią na oczyszczalnie, a nie do lasu.

Rozbudowa kanalizacji w Jaworznie, która obecnie obejmuje już dwie fazy, sześć dzielnic oraz blisko 5 tysięcy posesji, to odpowiedni moment by uporządkować cały system związany z odprowadzaniem nieczystości ciekłych. Od roku funkcjonariusze straży miejskiej odwiedzają gospodarstwa domowe, sprawdzają m.in. prawidłowość funkcjonowania przydomowych zbiorników oraz częstotliwość ich opróżniania. Musi być ona adekwatna do ilości pobieranej i zużywanej wody. Ponadto towarzyszący im pracownicy MPWiK informują oraz zachęcają mieszkańców do podłączania się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Od stycznia 2012 ruszył bowiem preferencyjny program, dzięki któremu mieszkańcy, mogą otrzymać nawet 2 tysiące złotych dofinansowania na budowę przyłącza oraz dodatkowe wsparcie pochodzące ze środków NFOŚiGW. Podczas kontroli strażnicy mogą także sprawdzić, czy gospodarstwo posiada aktualną umowę z firmą asenizacyjną oraz czy właściciele stosują się do ogólnych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Dodatkowo od kwietnia wspólnie ze strażnikami wodociągi przyjrzą się pracy przewoźników, a dokładniej sprawdzą skąd i o jakich parametrach ścieki dowożone są do stacji zlewczych. Aby to usprawnić, spółka przekazała już wszystkim firmom asenizacyjnym specjalne dokumenty. Ich wypełnienie musi nastąpić bezpośrednio na posesji, tuż po odbiorze ścieków. Druk przygotowany jest w trzech kopiach z czego, jedna każdorazowo trafi do klienta, druga do spółki wodociągowej, a trzecia dla osoby świadczącej usługę. Podczas kontroli zarówno mieszkaniec, jak i odbiorca będzie musiał okazać się właściwym blankietem. Mieszkaniec, którego szambo zostało wypompowane, ma prawo żądać od firmy asenizacyjnej pokwitowania, na którym podane będą informacje co do o ilości wypompowanych ścieków, daty, adresu posesji oraz numeru umowy na podstawie, której nieczystości zostały odebrane. Dla mieszkańca jest to dodatkowe potwierdzenie, że do czasu podłączenia się do kanalizacji, ścieki trafiają na oczyszczalnię, gdzie są prawidłowo oczyszczane. Spółce wprowadzane rozwiązanie pozwala dokładniej zweryfikować punkty, z których ścieki dowożone są na teren oczyszczalni. Nowe blankiety mają także ukrócić proceder związany z tzw. handlem „lewymi” zaświadczeniami. – tłumaczy Joanna Znamirowska Technolog Ścieków MPWiK. Na terenie Jaworzna działa kilkadziesiąt firm asenizacyjnych, które oferują różne ceny za opróżnienie szamb z mało przyjemnych substancji. Nawet od 12 do 20 złotych za m/3 ścieków. Wszystkie działają na podstawie specjalnej decyzji, wydawanej przez Prezydenta Miasta. Kontrola beczkowozów z szambem ma dokładniej sprawdzić jakość i sposób świadczenia tych usług. Od teraz każdy mieszkaniec musi otrzymać potwierdzenie odbioru nieczystości, a dzwoniąc pod numer (32) 616 70 22 będzie mógł uzyskać informację, czy ścieki z jego szamba faktycznie trafiły na oczyszczalnię i zostały tam oczyszczone. W przypadku kontroli posesji i braku potwierdzenia wywozu ścieków, Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokością nawet do 500 zł.


WZÓR DOKUMENTU